فرمول طب سنتي مصرف زعفران براي تنظيم قاعدگي

خانه   اخبار   فرمول طب سنتي مصرف زعفران براي تنظيم قاعدگي

از زمان قديم مصرف زعفران به عنوان دارو مرسوم بوده است.زعفران خواص مختلفي دارد که در همين سايت ميتوانيد از اين خواص مطلع شويد.

فرمول طب سنتي براي تنظيم دوره ماهيانه بانوان از قديم اينگونه بوده است ماده تارتارات آهن و پتاسيم را به ميزان نيم گرم + زعفران به ميزان نيم گرم و همچنين پودر دارچين به ميزان دو گرم اضافه کرده و اين مخلوط را در روز به مدت چهار بار مصرف نماييد.

اين فرمول يکي از موثرترين و قديمي ترين فرمول هاي طب سنتي مي باشد.

Comments are closed.