عوارض صادرات زعفران حذف گردید

خانه   اخبار   عوارض صادرات زعفران حذف گردید

عوارض صادرات زعفران حذف گردید

یکی از خبر های خوشی که با رسیدن فصل برداشت زعفران می توان به تولیدکنندگان زعفران , فروشندگان زعفران , صادرکنندگان زعفران و حتی قشری که خرید زعفران به صورت داخلی و خارجی انجام می دهند داد این است که عوارض صادرات زعفران حذف گردید.

عوارض صادرات زعفران یکی از قوانین دست و پا گیر در دولت قبل بود که صادرکنندگان زعفران بعد از فروش زعفران در هنگام صادرات زعفران باید برای بسته بندی های بالای 30 گرم عوارضی مازاد پرداخت می کردند. موضوعی که باعث کاهش صادرات زعفران و همینطور افزایش قیمت زعفران به صورت کاذب شده بود.

هیمن مسئله رقابت را برای ایران سنگین تر و مشتریان کمتری رو به خرید زعفران به این شکل می آوردند. البته بی شک تشویق صادرکنندگان و فروشندگان به صادرات زعفران به صورت بسته بندی و جلوگیری از خام فروشی یکی از علل موفقیت زعفران ایران و به خصوص زعفران قائنات در خارج از کشور خواهد بود اما چنین قانونی تنها موجب تشویق صادرکنندگان نمی گشت بلکه باعث خرج تراشی و افزایش زعفران قیمت نهایی می شد.

مطمعنا دولت و همینطور شورای ملی زعفران با همکاری یکدیگر می توانند گام های بزرگی در زمینه صادرات زعفران ایرانی به صورت شناسنامه دار و همینطور تشویق صادرکنندگان زعفران به جلوگیری از خام فروش و تمایل به فروش زعفران بسته بندی انجام دهند. بی شک اقدام حذف قانون دست و پا گیر عوارض صادراتی می تواند باعث افزایش صادرات زعفران , و همینطور کاهش قیمت زعفران صادراتی گردد.

Comments are closed.