عصاره زعفران

خانه   اخبار   عصاره زعفران

عصاره زعفران

عصاره زعفران محصولی می باشد که از زعفران خالص تهییهشده و به صورت مایع قابل عرضه می باشد اسم بین المللی این ماده Bitters Swedish می باشد.

Comments are closed.