عسل و تقلب زعفران چگونه؟؟!!

خانه   اخبار   عسل و تقلب زعفران چگونه؟؟!!

باز هم قیمت بالای زعفران و باز هم سودجویان این بازار کثیف.در این بازار و در میان این مردم همه چیز پیدا می شود.بگذریم.

عسل خود یک ماده ارزشمند می باشد.اما چگونه میتونه توی تقلب در زعفران موثر واقع بشه؟ جواب در درست ماست.زعفران به دلیل پیوند های مولکولی خود و جرم وزنی بالایش میتواند جرم مواد را به راحتی افزایش دهد حال سودجویان و متقلبان با اضافه کردن آب به عسل ورقیق کردن آن و پاشش آن به روی زعفران باعث می شوند تا جرم زعفران افزایش پیدا کند.به این صورت به مقصد شوم خود رسیده اند.

ترکیب عسل و زعفران یکی از جدید ترین روش های تقلب زعفران است که به تازگی در میان متقلبان جا افتاده است.یکی از بهترین روش های شناسایی این تقلب آزمایشگاه و آزمون علمی زعفران می باشد.

 

Comments are closed.