عدم حمایت از صادرات زعفران خراسان

خانه   اخبار   عدم حمایت از صادرات زعفران خراسان

عدم حمایت از صادرات زعفران خراسان

مشاور عالی شورای ملی زعفران در طی مصاحبه خود با خبرنگار ایسنا اعلام کرد که نگرانم از روی که زعفران چینی در کوچه پس کوچههای خراسان خرید و فروش شود. همانطور که ایشان مفرماید عدم حمایت از بخش تولید و صادرات زعفران خراسان موجب می شود تا این محصول به مرز نابودی کشیده شود.

هم اکنون شاهد هستیم که در بخش های غربی و شمالی کشور که پتانسیل کاشت دیگر گیاهان وجود دارد زعفران کاشته می شود که این موضوع باعث می گردد روزی برسد که کشاورزان خراسان با کمبود آبی که همیشه مواجه بوده اند دیگر نتوانند تولید زعفران داشته باشند و به دلیل خشکسالی که وجود دارد نتوانند محصولی دیگر هم بکارند.

متاسفانه در حال حاضر زعفران ایران در بسیاری از کشور ها با نام های دیگر به فروش می رسد و با کاهش کیفیت زعفران و وجود زعفران چینی در بازار می تواند مشکلاتی بیشتری در این زمینه ایجاد کند. در حال حاضر قیمت زعفران صادراتی رو به افول و قیمت زعفران خراسان و زعفران قاینات رو به افزایش است . و همینطور به دلیل عدم حمایت دولت از زعفرانکاران و همینطور صادرات زعفران مشکلاتی در زمینه تولید و کاشت زعفران به وجود آمده است که امیدوارمی این موضوعات حل شود.

همینطور صدقی افزود متاسفانه طرح جامع زعفران با گذشت بیش از چهار سال همچنان دچار مشکلاتی می باشد که این مشکلات می تواند موجب کاهش ارزش زعفران در بازار های جهانی گردد.

Comments are closed.