عدم حذف مالیات صادرات زعفران , حباب قیمت زعفران

خانه   اخبار   عدم حذف مالیات صادرات زعفران , حباب قیمت زعفران

عدم حذف مالیات صادرات زعفران , حباب قیمت زعفران

کمی قبل تر در مورد حذف مالیات صادرات زعفران و عوارضی که قبل تر در دولت دهم وضع شده بود سخن گفتیم که این امر باعث شده بود با ابلاغ به تمامی گمرک های کشور عوارض و قانون های دست و پا گیر گمرکی برای صادرکنندگان زعفران و فروشندگان زعفران در حارج از مرز ها برداشته شود , اما همچنان با گذشت سه ماه از ابلاغ قانون گمرکات کشور تنها به صورت سلیقه ای عمل می کنند.

رییس اتحادیه زعفران مشهد در طی مصاحبه ای گفت : حذف مالیات بر صادرات زعفران در پرده‌ای از ابهام می باشد. وی با بیان این موضوع که همچنان علاوه بر دریافت عوارض گرمکی برای صادرات زعفران دریافت می شود بلکه همچنان تعهد از صادرکننده زعفران دریافت می شود برای مثال در صورتی که صادرکننده قصد صادرات زعفران را داشته باشد باید تعهدی مبنی بر ورود ارز ار خارج کشور به داخل را پر کند.

با این حال میری افزود : با توجه به اینکه این قوانین بسیار بازار و قیمت زعفران را متشنج می کند باعث کاهش فروش زعفران و همچنین خرید زعفران از طرف تجار های خارجی می شود. میری افزود همچنان صادرات زعفران با استرس همراه است و همینطور قیمت زعفران دارای تلاطم بسیاری می باشد که نگرانی بسیاری از فروشندگان زعفران را به دنبال داشته است. میری افزود امید داریم با انبار نکردن زعفران توسط دلالان قیمت زعفران دارای ثباتی نسبی بشود.

میری افزود یکی از بهترین راهکار های برای مقابله با افزایش قیمت زعفران و رونق گرفتن فروش زعفران ایجاد بانک زعفران می باشد که نیاز به حمایت دولت دارد به زوری که با تشکیل این بانک میزانی زعفران در فصل تولید زعفران از کشاورزان خریداری شود و در هنگام تلاطم قیمت و کاهش عرضه زعفران به بازار تزریق گردد.

امیدواریم با حمایت دولت و ابطال قوانین دست و پا گیر در عرصه صادرات زعفران و همینطور فروش زعفران صادراتی کمی به امر تصبیت قیمت زعفران کمک نماید.

Comments are closed.