طرح ملی زعفران کمکی شایان به فروش زعفران

خانه   اخبار   طرح ملی زعفران کمکی شایان به فروش زعفران

طرح ملی زعفران کمکی شایان به فروش زعفران

زعفران ایران سال های زیادی یکه تاز تولید زعفران و همینطور صادرات زعفران به تمام نقاط دنیا بوده است و همچنین نیز این مقام را کم و بیش دارا می باشد . اما چند سالی می شود که با ورود کشور های مختلف در زمینه کشت زعفران و صادرات زعفران و همینطور فروش زعفران به بازار های مصرفی تهدید هایی را برای بازار صادراتی ایران داشته اند.

کشور ایران با توجه به میزان تولید و صادرات زعفران آنمی تواند تا چند سالی دیگر در این مقام دوام بیاورد اما با افزایش روز افزون تولید زعفران افغانستان و همینطور کشور هایی مانند چین مطمعنا این مقام دچار لغزش خواهد شد. افغانستان چند سالی است که با حمایت های کشور های غربی شروع به تولید زعفران کرده و هر ساله در هر هکتار حدود 10 کیلوگرم زعفران خشک برداشت می کند میزانی که در ایران نصف این بازدهیی می باشد.

طرح ملی زعفران یکی از طرح های مناسب برای همکاری تمام بخش های مختلف در رابطه با زعفران می باشد. تولیدکنندگان زعفران , فروشندگان زعفران , صادرکنندگان زعفران و دولت در این طرح مشترکا اعمالی را باید در نظر بگیرند.

یکی از این طرح های افزایش کیفیت تولید زعفران می باشد که باعث کاهش قیمت زعفران به وجود آمده و افزایش کیفیت آن می شود. همینطور یکی دیگر از این طرح ها افزایش کیفیت برداشت زعفران و همینطور فراوری آن می باشد.

البته کمک های دولت و همینطور وضع قوانین کمک کننده در زمینه صادرات زعفران و البته کاهش زعفران قیمت آن نیز بسیار شایان خواهد بود. دیگر ویژگی این طرح , شامل ثبت ژنتیک زعفران و ریخت شناسی آن و همینطور شناسنامه دار کردن آن می باشد که باید به کمک دولت این امر میسر گردد.

البته فروش زعفران بسته بندی و جلوگیری از فله فروش و صادرات زعفران فله نیز بسیار حائر اهمیت بوده و همینطور گواهی های زعفران ارگانیک نیز بسیار مهم بوده که در مناطق خراسان جنوبی به خوصوص در مورد زعفران قائنات بسیار فعالیت هایی انجام می گردد.

Comments are closed.