طبع زعفران

خانه   اخبار   طبع زعفران

زعفران گیاهی است که در زمین های کویری و کوهستانی رشد می کند.طبع زعفران از مکان رویش آن مشخص می باشد.

زعفران در زمین های بدون درخت که تابستان های گرم و خشک و زمستان های سرد دارد می روید.طبع زعفران گرم و خشک بوده و همین ویزگی زعفران علاج بسیاری از بیماری ها و مشکلاتست.به دلیل طبع گرم زعفران استفاده آن موجب در تسهیل قاعدگی , تقویت قوای جنسی , درمان عوارض کلیوی و … می شود.بخواص زعفران شامل بسیاری از موارد می شود که چندین خط کوتاه گواه بر تعریف کامل آن نیست.

Comments are closed.