صعود پر شیب قیمت زعفران در سال 93

خانه   اخبار   صعود پر شیب قیمت زعفران در سال 93

صعود پر شیب قیمت زعفران در سال 93

و باز هم این روز ها لبخندی بر لب دارند و آتشی که به خرمن زعفران ایران و زعفران قاینات انداخته اند را می نگرند. تقریبا نزدیک به یک ماه می باشد که شاهد صعود پر شیب قیمت زعفران در سال 93 هستیم. زعفرانی که نزدیک به 6 ماه قبل با قیمتی حدود 3.700.000 تومان خرید و فروش می شد حال باید با قیمتی حدود 4.400.000 تا 5.000.000 تومان خریداری شود.

عجیب است. دلیل این همه بی ثباتی مطمعنا عدم نقدینگی کشاورزان می باشند که مجبور هستند در ابتدای فصل زعفران محصول خود را به کمترین قیمت به دلالانی که حتی ذره ای برای این کشور و زحمت کشاورز ارزش قائل نیستند بفروشند.

مطمعنا بعد از مدتی احتکار و کاهش زمینه زعفران در بازار و همینطور افزایش تقاضای زعفران این محصول استراتژیک کشور مان باید با حباب قیمتی بزرگی فروخته شود. قیمت زعفران به هر دلیلی نباید به این میزان افزایش پیدا کند و همین موضوع نیز باعث می شود که صادرات زعفران با مشکلات زیادی روبرو شود زیرا که خریدار زعفران در خارج از کشور در صورتی که از همسایه ما یعنی افغانستان می تواند زعفرانی با قیمت کمتر دریافت کند مطمعنا نیازی به ایران و زعفران ایرانی ندارد.

این تنها یکی از آفاتی است که دلالانی که تنها به جیب خود نگاه می کنند به جامعه و کشور ایران می زنند. آفتی ک در اینده ای نه چندان دور دود آن به چشم خود همین افراد نیز خواهد رفت. امیدواریم دولت هر چه زودتر با راه اندازی بانک زعفران از عدم ثبات قیمت زعفران بکاهد تا فروش زعفران در داخل و خارج کشور بهبود یابد.

Comments are closed.