صادرات زعفران و قیمت زعفران در تکاپوی ثبات

خانه   اخبار   صادرات زعفران و قیمت زعفران در تکاپوی ثبات

صادرات زعفران و قیمت زعفران در تکاپوی ثبات

زعفران یکی از مهمترین و می توان گفت یکی از استراتژیک ترین محصولات در دنیا می باشد که نقش کشور ایران در صادرات زعفران و تثبیت قیمت زعفران بسیار پر اهمیت خواهد بود. اما متاسفانه مشلات زیادی در روبروی صادرکنندگان زعفران به وجود آمده است که بیشتر در این مورد توضیح خواهیم داد.

همانطور که دبیر شورای ملی زعفران آقای منوچهری اعلام کرده است زعفران و بازار صادرات زعفران برای صادرکنندگان زعفران بسیار نا مناسب می باشد. در سال قبل با روی کار آمدن دولت جدید یکی از قوانین دست و پا گیر در زمینه صادرات زعفران که مطمعنا بر قیمت زعفران تمام شده نیز می افزود حذف گردید تا کمکی بزرگ به صادرکنندگان زعفران و فروشندگان زعفران باشد.

همانطور که طبق آمار مشاهده می شود خوشبختانه با افزایش میزان صادرات زعفران در خارج از کشور و میزان افزایش صادرات زعفران مواجه بودیم. اما در سال جدید دوباره این قانون وضع گردیده و هنوز هم چاره ای برای ان اندیشیده نشده است.

دبیر شورالی ملی زعفران می افزاید : در صورتی که چنین قوانینی به صورت یک شبه لغو و به صورت یک شبه دوباره اجرا گردد مطمعنا برنامه ریزی های صادرکنندگان زعفران را دچار مختلف اساسی خواهد نمود زیرا مطمعنا در قرارداد های بلند مدت مشکلات زیادی در برابر صادرکنندگان زعفران پیش خواهد آمد.

البته آقای منوچهری سخن از امید نیز زد و از سعی شورای ملی زعفران درباره لغو این چنین قوانین مشکل ساز سخن گفت.

امیدواریم دوباره این بخش از تولیدات و صادرات کشور مورد لطف دولت قرار گرفته و با ایجاد بستر هاس تشویقی برای ثبات صادرات زعفران و قیمت زعفران گامی بزرگ در امر فروش خارجی این محصول کنند.

Comments are closed.