شرایط پرورش و کاشت گیاه زعفران

خانه   اخبار   شرایط پرورش و کاشت گیاه زعفران

شرایط پرورش و کاشت گیاه زعفران

شرایط رشد گیاه زعفران :

زعفران در اکثر مناطق خشک دنیا و در ایران در تابستان های گرم و خشک کشت میشود.

گیاه زعفران در ارتفاع 1300تا2300 متر از سطح دریا رشد میکند و تجربه نشان داده در مناطق با ارتفاع کمتر از 2000 متر بهتر گل می دهد .

بهترین شرایط نور برای این گیاه 11 ساعت در طول روز است.

شرایط مناسب کشت این گیاه در مناطقی است که 300 تا 400 میلیمتر بارندگی دارند.

گیاه زعفران گیاهی مقاوم است و تا 20 درجه زیر صفر میتواند مقاومت کند اما سرمای شدید و بارندگی در زمان گلدهی برای این گیاه نامناسب است و آن را از بین می برد و به همین دلیل کاشت این گیاه در شمال ایران ممکن نیست. حتی در مناطق گرم و مرطوب مانند خوزستان نیز کاشت این گیاه ممکن نیست و شرایط کاشت مناسب آن در مناطق آفتابی که در مسیر بادهای سرد نمی باشد است.

 کود دهی زعفران :

زعفران را در طول دوره رشد آن چند بار نیاز به کود دارد که بار اول قبل از کاشت آن به میزان 15 تا 22 تن در هکتار است که از کود حیوانی استفاده میشود و از سال دوم به بعد کود ازته 50 کیلو گرم و کود فسفر 50 کیلوگرم در هر هکتار به زمین اضافه میشود. دوره گلدهی زعفران در ایران بین 15 تا 20 روز است که بعد از اولین آبیاری با توجه به درجه حرارت هوا با فاصله 2 تا 3 هفته گل های آن رشد میکنند.

زمین مناسب برای کاشت زعفران:

پیاز زعفران عمر نسبتا طولانی دارد و مدت عمر آن بین 5 تا 7 سال است و خاک زمین این گیاه باید خاک سبک یا ترکیبی از شن و رس باشد تا پیاز آن بتواند مواد عذایی را تامین کند و در مقابل شرایط منطقه ای دوام بیاورد.

جهت رشد گیاه زعفران و تولید زعفران با کیقیت و مرغوب زمین های زهکشی شده که بدون درخت و با خاک(لومی، لیمونی، رسی و شنی) و آهک دار که PH آن بین 7تا 8 باشد نسبت به زمین های شور، مرطوب و اسیدی برتری دارد.

Comments are closed.