شرایط مناسب برای کاشت زعفران

خانه   اخبار   شرایط مناسب برای کاشت زعفران

شرایط مناسب برای کاشت زعفران

 

گياه زعفران گياهي با مقاومت بالا در سرما مي باشد.گياه زعفران تا دماي منفي 20 درجه تاب مقاومت در سرما را دارد.
خواب گياه زعفران در تابستان مي باشد که در اين فصل رسيدن آب به پياز زعفران کاملا مضر مي باشد.
خاک مناسب کشت زعفران خاکي داراي مواد غني و معدني با مي باشد.خاک مناسب کاشت زعفران بايد رسي و شني باشد

بهترين ميزان و نوع کود در زمين زعفران کود گاوي مي باشد که مقدار ک.د گاوي در زمين زعفران بين 10 تا 15 تن در هکتار براي زراعت زعفران مي باشد.

Comments are closed.