سه برابر سود دلالان خارجی در صادرات زعفران

خانه   اخبار   سه برابر سود دلالان خارجی در صادرات زعفران

سه برابر سود دلالان خارجی در صادرات زعفران

 

کشور ایران بزگرترین تولید کننده زعفران ایرانیو  بالطبع بزرگترین صادر کننده زعفران مخصوصا به صورت خام می باشد . صادرات زعفران ایران به نام کشور های دیگر داستان جدیدی نیست . پس از فروش زعفران به صورت فله و خرید زعفران ایرانی از صادرکنندگان توسط خریداران خارجی حدود سه برابر حاشیه سود صادرکنندگان ایرانی به جیب دلالان خارجی می رود.

 

در مصاحبه ای که ایسنا با یکی از اعضای شورای ملی زعفران داشته است , حسینی اعلام کرده است که اگر میزان در آمد تولیدکنندگان زعفران ایرانی 500 میلیون دلار باشد سود دلالان خارجی زعفران یک میلیارد و پانصد میلیون دلار خواهد بود. موضوعی که می تواند موجب به سقوط فروش زعفران ایرانی به صورت موفقی در کشور های دیگر باشد.

 

زعفران ایرانی در حال حاضر یکی از بهترین کیفیت های موجود در جهان بوده که البته رقبای جدیدی با حمایت های علمی بسیار زیاد در حال تولید و فروش زعفران با قیمت زعفران مناسب در زعفران بسته بندی داشته که اگر حمایت های علمی مناسبی از زعفران ایرانی نشود مشکلات بسیار زیادی در آینده خواهیم داشت.

 

در حال حاضر یکی از موضوعاتی که در تعیین قیمت زعفران و حتی صادرات زعفران تاثیر داشته است دلالان داخلی زعفران بوده که با تغییرات و خرید زعفران کشاورزان به خصوص زعفران قائنات و دیگر شهر های تولید کننده زعفران در ایران در تلاش تغییرات زعفران قیمت بوده اند که البته این موضوع برای آنان در حال حاضر میسر نشده و قیمت فروشندگان زعفران دارای ثبات نسبی می باشد.

 

 

Comments are closed.