زعفران

خانه   اخبار   زعفران

زعفران

زعفران گياهي است از گروه زنبقيان.اين گياه از پياز آن که شکلي توده اي و قهوه اي رنگ دارد مي رويد.
کاشت زعفران تنها براي هفت سال کافي مي باشد و دوره گياه دهي اين محصول هفت سال است.

رنگ زعفران مربوط به وجود ماده اي به نام کروسين مي باشد و عطر آن مربوط به مشتقات ماده اي ب به نام سافرانال مي باشد.زعفران اصل داراي طعمي تلخ مي باشد که وجود اين طعم تلخ نشان از ماده اي به نام پيکروکروسين مي دهد.

دليل بالا بودن قيمت زعفران در تجارت اين است که زحمت زيادي براي هر کيلوگرم زعفران کشيده مي شود.از 100 هزار تا 200 هزار گل حدود يک کيلوگرم زعفران خشک بدست مي آيد که اين ارقام نشان دهنده ارزش زعفران قيمت و زحمت توليدکننده آن است. 

Comments are closed.