زعفران

خانه   اخبار   زعفران

زعفران گیاهی دارویی غذایی و صنعتی می باشد.
معدود گیاهانی خواس و ویژگی های مختلف را در خورد دارند اما زعفران با وجود مواد مختلف برای درمان بسیاری از بی ماری ها اعم از نظم بخشیدن به قادعدگی درمان افسردگی و … در زمینه غذایی زعفران به عنوان یک ادویه بسیار محبوب در غذا ها مخصوصا غذاهای آسیایی استفاده می شود و ادویه حذف نشدنی از چرخه غذایی ایرانیان می باشد.

در زمینه سنعتی زعفران برای مصارف ساخت رنگ های طبیعی ساخت عطر و ادکلن و … استفاده میگردد

و همچنین در پزشکی و داروسازی از موارد مختلف زعفران از جمله کروسین سافرانال و … استفاده میگردد.

زعفران ماده ای که امروزه مصرف کنندگان زیادی چه از طرق مستقیم یا غیر مستقیم دارد.

Comments are closed.