زعفران گیلانی در معرض خطر انقراض است

خانه   اخبار   زعفران گیلانی در معرض خطر انقراض است

شمال نیوز: رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان گفت: زعفران گیلانی از گونه های منحصربه فرد استان در معرض خطر انقراض است.

محمود بهمنی درگفتگو با مهر افزود: زعفران گیلانی تجاری نبوده زیرا شرایط خاص آب و هوایی و رطوبت که در آن شرایط باید این گونه به باربنشیند و محصول زعفران از آن استحصال شود در استان میسر نیست.

وی همچنین با اشاره به اینکه در استان گیلان 60 هزار و 800 گونه گیاهی وجود دارد که 22 درصد فلور ایران را تشکیل می دهند، اظهارداشت: این میزان به اندازه کل فلور قاره اروپاست.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: تاکنون پژوهشگران و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بیش از 790 گونه ازاین گیاهان را شناسایی و سه هزار و 500 نمونه هرباریومی را در این مرکز جمع آوری کرده اند.

وی یادآورشد: از این تعداد 53 گونه در معرض انقراض هستند که 34 گونه خاص ایران 9 گونه خاص استان گیلان است.شمال نیوز

Comments are closed.