زعفران چگونه بر سرطان اثر می گذارد

خانه   اخبار   زعفران چگونه بر سرطان اثر می گذارد

زعفران چگونه بر سرطان اثر می گذارد

زعفران یکی از عوامل مهار کننده هست که بر رشد سرطان اثر میگذارد.درون زعفران ماده ای به نام کولچیسین وجود دارد که این ماده مانع خون رسانی به تومورهای مغزی شده و همین موضوع باعث میشود رشد تومور های مغزی متوقف شده و از پیشرفت سرطان جلوگیری میکند.

همچنین آزمایش های نشان داده شده بر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان داده شده که این ماده به نسوج سالم هیچگونه آسیبی نمی رساند و مستقیما به تومور های سرطان حمله می کند.

این دارو کمک بسیار زیادی در سرطان های پروستات روده کبد و سرطان سینه دارد و بر اساس گزاش های محققان با آزمایش بر روی موش های آزمایشگاهی این توانسته اند چهار نوع سرطان را در بدن آنها بدون عوارض جانبی مهار کند.

زعفران و اثرات دارویی مختلف آنر نیز می تواند یکی از تاثیر گذارترین مواد بر روی انواع سرطان باشد.

Comments are closed.