زعفران چيني در راه است

خانه   اخبار   زعفران چيني در راه است

زعفران چيني در راه است

نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس شوراي اسلامي با توجه به رشد کاشت زعفران گلخانه اي در کشور چين گفت: در کشت گلخانه اي با توجه به افزايش توليد و ميزان زعفران به همين نسبت قيمت و کيفيت تمام شده اين محصول نيز کاهش پيدا ميکند.اين موضوع زنگ خطري براي ورود به شرايط بحراني براي زعفران مي باشد.

Comments are closed.