زعفران پوشال نگین!!

خانه   اخبار   زعفران پوشال نگین!!

زعفران پوشال نگین چیست؟؟ گاهی به این زعفران نیز نگین می گویند.چگونه بوجود می آید؟ چه تفاوتی با سرگل و دسته و … دارد؟

روز برداشت زعفران بعد از برداشت زمین و طلوع آفتاب کارکنان و کارگران زمین دور هم جمع می شوند ( در روستا های کوچک اعضای خانواده) و شروع به پاک کردن گل زعفران می کند.رشته های زعفران را از میان گلبرگ های زعفران بیرون کشیده و به صورت دسته در کنار هم می چینند.

برخی در این جا فعالیتی بیشتر انجام می دهند و در همان حال تازگی رشته های زعفران را می برند و قسمت های قرمز زعفران را روی هم انباشته می کنند.این کار باعث می شود قسمت های با ارزش زعفران حجم زیادی پیدا کنند که عموما به آن پوشال نگین می گویند.

زعفران پوشال نگین دارای قدرت رنگ دهی بالایی می باشد و یکی از بهترین گرید های زعفران برای صادرات زعفران می باشد.

Comments are closed.