زعفران و درمان دومین سرطان کشنده دنیا!!

خانه   اخبار   زعفران و درمان دومین سرطان کشنده دنیا!!

زعفران و درمان دومین سرطان کشنده دنیا

در دنیا بسیاری از افراد بر اثر سرطان می میرند.دومین سرطانی که از نظر میزان مرگ ومیر رتبه دوم را دارد سرطان معده می باشد.چندی از اساتید دانشگاه تربیت مدرس با آزمایشاتی توانسته اند تاثیر زعفران در درمان سرطان معده را اثبات کنند.این آزمایش که در غالب آزمایش روی موش های صحرایی انجام گرفته است نشان از درمان سنتر دی ان ای موش هایی دارد که روزانه به آن ها مقادیری زعفران داده شده است.
این مقاله نشان می دهد که کروسین و پیکروکروسین داخل زعفران نقش بسیار مهمی در درمان این بیماری دارد.

Comments are closed.