زعفران ماده پيشگيري از سرطان

خانه   اخبار   زعفران ماده پيشگيري از سرطان

زعفران ماده پيشگيري از سرطان

زعفران حاوي کاروتنوئيدها است و بر طبق يافته هاي علمي، اين کاروتنوئيدها ايجاد واکنش هاي مختلفي در برابر کارسينوماي سرطاني، توده هاي بدخيم سرطاني (سارکوما) و لوکمي در انسان ها مي کنند.

Comments are closed.