زعفران قائن , قطب فروش زعفران

خانه   اخبار   زعفران قائن , قطب فروش زعفران

زعفران قائن , قطب فروش زعفران

مدیر جهاد کشاورژی شهرستان قائن اعلام کرد که این شهرستان که یکی از قطب های فروش زعفران و یکی از اعلام کنندگان و تعیین کنندگان قیمت زعفران می باشد و انتخاب اول صادرکنندگان زعفران برای صادرات زعفران است امسال 13.500 کیلوگرم زعفران خشک تولید کرده است.

زعفران قائن از نظر کیفی مرغوب ترین زعفران ایران و در جایگاه یکم قرار داشته و از نظر کمی تولید زعفران بعد از تربت حیدریه در مقام دوم قرار دارد. مدیر جهاد کشاورزی قاون افزود این شهرستان 4287 هکتار زیر کشت زعفران دارد که میزان حدودا 3 کیلوگرم زعفران از هر هکتار برداشت می شود. وی افزود قیمت زعفران قائن به چندین نوع و بسته به نوع و کیفیت زعفران تولیدی داشته و قیمت زعفران های برداشتی با زعفران سرگل و یا زعفران نگین متفاوت می باشد.

وی همچنین افزود 12.850 نفر در این شهرستان به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در امر تولید و فروش زعفران اشتغال دارند.

وی افزود در چندین سال پیش تر به دلیل عدم حمایت از بخش تولید زعفران به خصوص زعفران قائن قطب زعفران ایران میزان کیفیت زعفران در حد ثابتی بوده که سعی داریم در امسال با آموزش و ارتباط مستقیم با کشاورزان و فروشندگان زعفران کیفیت فروش این محصول را افزایش داده تا علاوه بر حفظ میزان صادرات زعفران به کشور های خارجی بتوان کیفیت زعفران برای فروش زعفران در داخل کشور را بهتر نموده و همچنین قیمت زعفران را در داخل و خارج دارای ثباتی نسبی نماییم.

Comments are closed.