زعفران سرگل

خانه   اخبار   زعفران سرگل

زعفران سرگل زعفرانی است,که بعد از برداشت زعفران و خشک کردن آن زعفران به صورت دسته به وجود می آید که میتوانید در اینجا در مورد آن بخوانید.

زعفران بعد از دسته شدن,در کارگاه ها ی خراسان جنوبی قسمت های قرمز زعفران بریده شده است.این نوع زعفران نیز دارای کروسین و سافرانال بالا می باشد.میانگین کروسین زعفران سرگل بین 220 تا 240 می باشد.

زعفران سرگل معروف به زعفران رشته ای بریده می باشد که یکی از بهترین زعفران های تجارتی است.

زعفران انواع مختلفی دارد که گرید های دیگر به شرح ذیل می باشد.

سرگل

پوشال نگین

دسته

نرمه

Comments are closed.