خانه   زعفران دسته

زعفران دسته

زعفران دسته

 

 

يکي از اصلي ترين و پايه اي ترين انواع زعفران , زعفران دسته مي باشد. زعفران دسته از کنار هم چيده شدن و خشک شدن رشته هاي زعفران مي باشد. زعفران دسته شامل تمام رشته زعفران ( خامه و کلاله ) بوده و عموما اين نوع زعفران آماده تبديل به ديگر گريد ها مانند سرگل خواهد بود.

زعفران دسته در هر رشته شامل قسمت کامل خامه و قسمت کامل کلاله بوده و داراي انواع کيفيت هاي مختلف مي باشد. با توجه به کيفيت اين زعفران مي تواند قسمت کلاله ( قرمز رنگ ) از قسمت خامه ( زرد رنگ ) بلندتر يا کوتاه تر باشد.

– وجود انواع مختلف کيفيت در اين نوع زعفران
– ميزان کروسين و سافرانال متغير نسبت به نوع کيفيت
– زرد و قرمز (Red & Yellow )
-مناسب براي صادرات و مصارف صنعتي و درماني و مصارف خانگي
– عرضه به دو صورت فله و بسته بندي در ظروف فلزي , شيشه اي و پاکتي

– مکان منبع توليد محصول : زعفران قائنات – شهرستان قائن

– ميزان حداقل سفارش : 500 گرم

– توانايي تامين : 500 کيلوگرم در هفته

– زمان تحويل سفارش : 60 دقيقه بعد از عقد قرارداد

– شرايط پرداخت :

– الف : در داخل کشور : تمام بانک هاي مورد تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران .

– ب : در خارج از کشور : L/C – Western Union – Paypal – Perfect Money – Webmoney – Swift Bank

-اوزان و انواع بسته بندي ها :

– 25 گرم
– 500 گرم
– 1000 گرم

– طراحي و مشخصات بسته بندي زعفران روحاني :

در طراحي بسته بندي هاي زعفران روحاني سعي در نو آوري و ايجاد طرح بسته بندي جديد بوده و طراحي ها کاملا جديد و براي اولين بار بسته بندي هاي زعفران با چنين طراحي ايجاد شده است.

بسته بندي ها شامل پنج زبان مختلف براي صادرات به زبان هاي:

– انگليسي
– فرانسوي
– روسي
– عربي
– فارسي

(تمامي طراحي هاي زعفران روحاني در اداره مالکيت صنعتي ثبت شده و هرگونه کپي برداري از آن شامل جرائم کيفري محسوب مي شود و پيگرد قانوني دارد)

 

زعفران

فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران

فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل
فروش و صادرات زعفران با مناسبترين قيمت زعفران | زعفران,صادرات زعفران,فروش زعفران,خرید زعفران,قیمت زعفران,زعفران قیمت,فروشنده زعفران,زعفران قائنات,زعفران سرگل