زعفران در طب عامیانه

خانه   اخبار   زعفران در طب عامیانه

در طب عاميانه براي اختلالات خوني، ضربان قلب، سرماخوردگيها، ترس، تب، هيستري، آبله، افسردگي، شوك، اسپاسم و ناراحتيهاي پوستي به كار مي رود. مايوا كاهش سطح بيلي روبين خون به وسيله زعفران را گزارش كرده است.

كاهش تري گليسريد سرم با مصرف كروسين و كروستين توسط گانير و جونز گزارش شده است. در مورد اثرات ضدسرطاني زعفران نيز گزارشهاي متعددي در سالهاي اخير منتشر شده است.

Comments are closed.