زعفران در دوران بارداری خوب یا بد؟

خانه   اخبار   زعفران در دوران بارداری خوب یا بد؟

در بسیازی از مقالات در مورد زعفران نوشته شده است که زعفران در دوران باردای مضر می باشد و توضیحی دیگر در مورد آن داده نشده است.امروزه میخواهیم تا در این مورد بیشتر بحث کنیم.

خواص زعفران بسیار زیاد می باشد یکی از خواص زعفران تسهیل در قاعدگی می باشد.همین مطلب و ویژگی جدای از خاصیت خوب در دوران بارداری مضر می باشد.اما در بسیاری از مقالات نیز از زعفران به عنوان منقبض کننده رحم ودرمان سخت زایی در زایمان نام برده شده است این دو که تناقض دارند؟

خیر!! مصرف زعفران تا ماه سوم بارداری مشکل ساز می باشد و باعث می شود که سقط جنین افزایش پیدا کند اما از ماه چهارم به بعد مصرف زعفران نه تنها مضر مبوده بلکه مفیدنیز می باشد.همچنان مصرف مداوم زعفران و چای زعفران بعد از ماه چهارم به درمان سخت زایی کمک شایانی می کند.

Comments are closed.