زعفران تاريخ انقضا گذشته !!

خانه   اخبار   زعفران تاريخ انقضا گذشته !!

زعفران تاريخ انقضا گذشته !!

بله درست خوانديد اما شايد باور نکنيد که زعفران هم مي تواند تاريخ انقضا گذشته باشد. بايد گفت تمامي محصولات اين دنيا روزي تاريخ انقضا دارند. زعفران هم از اين موضوع مستثني نيست.

يکي از عواملي که قيمت زعفران را تعيين مي کند خواص زعفران هست. البته اگر کمي دقيق تر به اين گياه بومي ايران دقت کنيم خواهيم دريافت که فروش زعفران در اصل براي استفاده بردن از خواص زعفران مي باشد و افراد زيادي تنها به رنگ دهي آن توجه دارند. فارغ از آن که زعفران داراي خواصي هست يا خير.

قبل تر نيز در مورد روغن هاي فرار درون رشته هاي زعفران سرگل و همينطور زعفران پوشال سخن گفتيم که اين روغن هاي فرار باعث عطر زعفران و همينطور طعم و رنگ آن مي شوند. دقيقا ميزان وجودي اين مواد مي باشد که باعث مي شود قيمت زعفران فرا رفته و يا کيفيت زعفران را تاييد بکنيم.

اما زعفران تاريخ انقضا گذشته چيست؟ در حقيقت زعفران به هر شکلي که موجود بوده باشد و به هر نوعي که نگهداري شود تنها بعد از دو سال و در برخي موارد که شرايط نگهداري زعفران مطلوب باشد تنها تا سه سال زعفران خشک را مي توان نگهداري کرد. بعد از اين مدت زعفران در شکل خود تغييري نخواهد کرد اما در باطن زعفران رطوبت خود را بسيار زيادي از دست داده و همين موضوع نشان آن است که ديگر وجودي از روغن هاي فرار يا مواد ارزشمند زعفران وجود نخواهد داشت. اين نوع زعفران را مي توان زعفران تاريخ انقضا گذشته ناميد.

اکثر زعفران هاي صادراتي به دليل آزمايشات استاندارد براي صادرات زعفران مشکلي نخواهند داشت زيرا در صورتي که استاندارد هاي لازم را نداشته باشد صادرات زعفران منتفي مي باشد. اما عموم اين زعفران هاي تاريخ انقضا گذشته در داخل کشور و در بسته بندي هاي بي نام و نشان فروخته خواهد شد. موضوعي که بايد هموطنان عزيز در آن دقت داشته باشند و از خريد زعفران هاي بي نام و نشان خودداري کرده و طعمه قيمت زعفران هاي بسيار ارزان نشوند.

 

Comments are closed.