زعفران ایرانی در حال نابودی در چرخه غذایی ایرانیان

خانه   اخبار   زعفران ایرانی در حال نابودی در چرخه غذایی ایرانیان

زعفران ایرانی در حال نابودی در چرخه غذایی ایرانیان

زعفران ایرانی یکی از گیاهانی است که در چرخه آشپزی و درمانی مردم ایران از ایام بسیار قدیم نقش پر رنگی داشته است. به طوری که در موارد بسیاری از زعفران برای درمان بیماری های مختلف استفاده می شده است و این گیاه در زمان های قدیم نیز طرفداران زیادی داشته.

همینطور در حال حاضر نیز صادرات زعفران و همینطور فروش خارجی زعفران دارای ارزش بالایی است و همینطور قیمت زعفران دارای سخنان زیادی برای مخاطبان خود می باشد. البته در حال حاضر به دلیل افزایش زعفران قیمت و همینطور کاهش کیفیت زعفران این گیاه قدیمی ایرانی در حال حذف از چرخه غذایی ایرانیان می باشد.

البته برخی این موضوع را در زمره صادرات زعفران درجه یک به میزان بسیار زیاد می دانند که البته در خود ایران نیز میزان زیادی از زعفران با کیفیت نیز به فروش داخلی می رسد و میزان قابل توجهی در ایران نیز زعفران ایرانی را خرید کرده و در آشپزیو همینطور موارد درمانی خود استفاده می کنند.

نماینده مردم شهرستان کاشمر با گله از کاهش کیفیت زعفران و همینطور افزایش قیمت زعفران در سال های گذشته بیان داشت که زعفران از سبد غذایی حدود 35 درصد از خانوار های ایرانی حذف گشته است که این رقم نا امید کننده حاصل نابسامانی قیمت زعفران در داخل و همینطور افزایش صادرات زعفران به صورت فله می باشد.

Comments are closed.