روش هاي تشخيص زعفران تقلبي

خانه   اخبار   روش هاي تشخيص زعفران تقلبي

در مقاله قبلي تمامي روش هاي ساخت زعفران تقلبي را اعلام کرديم. پيشنهاد مي شود اينجا را مطالعه کنيد.حال روش هاي تشخيص زعفران تقلبي ميپردازيم.

در مقاله قبلي سه حالت مختلف براي تقلب زعفران اعلام کرديم که اين سه حالت هر کدام شامل مواردي بود.که در مورد شناسايي هر حالت تقلب ميپردازيم.

حالت اول تقلب زعفران روش هاي اضافه کردن مواد خارجي براي سنگين تر کردن زعفران بود.دو مورد اول که اضافه کردن نمک و شکر براي افزودن جرم زعفران هست با چشيدن زعفران کاملا مشخص ميگردد.طعم زعفران اصل تلخ مي باشد و در صورتي که زعفراني طعم شور يا شيرين بدهد نشان از وجود نوعي نمک يا شکر قليايي در آن مي دهد.

در مورد اضافه کردن گلرنگ و گل هميشه بهار به زعفران نيز با دو مورد چشيدن رشته هاي گل و اضافه کردن آن به آب گرم مشخص مي شود.

اضافه کردن خاک سرخ و ديگر مواد به پودر زعفران هيچگونه راهي براي پودر نداريم و پيشنهاد ما به شما اين هست يا پودر زعفران را از مکان هاي مطمعن خريداري کرده و يا در صورت خريد زعفران عمده حتما آزمايش روي آن صورت بگيرد.

در مورد حالت هاي دوم که افزودن رنگ و طعم دهنده مي باشد سه مورد هست که دو مورد افزودن رنگ تراترزين و مشتقات آن و همچنين افزودن اسيد هاي چرب براي طعم و عطر مي باشد.بهترين روش براي پي بردن به تقلبي بودن در اين موارد انداخت رشته هاي زعفران داخل آب مي باشد.زعفراني که داخل آب گرم ريخته مي شود بايد رنگي معمولي و زرد رو به نارنجبي از خود پس بدهد اما اگر رنگ قرمز غير معمولي در آب پخش کند و رنگ خود رشته هاي زعفران نيز نبايد به سفيد تبديل گردد.

کلام آخر : در صورتي که نياز به خريد جزيي زعفران داشتيد ميتوانيد تا حدي از اين موارد استفاده کنيد و صحت زعفران را متوجه گرديد , درصورت خريد عمده حتما به شرط آزمايش خريد کنيد و مطمعن باشيد در آزمايشگاه همه تقلبات زعفران را نشان خواهد داد.

Comments are closed.