روش جديد جايگزين دم کردن زعفران

خانه   اخبار   روش جديد جايگزين دم کردن زعفران

برخي معتقند با دم کردن زعفران طعم و رنگ خوبي بدست نمي آيد اما روشي جديد ابداع شده است که رضايت بسياري از سر آشپز ها را به دنبال داشته است.
در اين روش زعفران را داخل ظرفي ريخته و در ان تعدادي قالب يخ مي اندازيم و صبر ميکنيم تا يخ ها در دماي محيط ذوب شوند.
رنگ بدست آمده از اين زعفران بسيار با کيفيت تر از روش سنتي دم کردن زعفران مي باشد

Comments are closed.