دسترسی به تولید 500 تن زعفران

خانه   اخبار   دسترسی به تولید 500 تن زعفران

با وجود افزايش سطح مزارع زعفران كشور ميانگين برداشت اين محصول يك كيلوگرم نسبت به دو دهه گذشته كاهش يافته و سال گذشته از 75 هزار هكتار مزرعه تحت كشت در استان‌هاي خراسان رضوي و جنوبي حدود 240 تن زعفران برداشت شد.

به گزارش خبرنگار كشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) طبق برنامه پنجم توسعه بايد ميزان توليد سالانه زعفران به 500 كيلوگرم برسد اما آيا با توجه به افت عملكرد برداشت اين محصول، افزايش حداقل دو برابري توليد محقق خواهد شد؟

ايران همچنان 95 درصد توليد زعفران دنيا را در اختيار دارد و سطح زيركشت اين محصول از 50 هزار هكتار پنج سال پيش به حدود 75 هزار هكتار در سال جاري افزايش يافته و با توجه به روند استقبال و تقاضاي خريد اين محصول در بازارهاي جهاني هر ساله بر ميزان سطح زير كشت زعفران افزوده مي‌شود اما ميانگين برداشت اين محصول روند نزولي دارد چراكه ضايعات گل زعفران حين برداشت و فرآوري افزايش يافته است.

در اين زمينه سيد علي حسيني ـ‌ نايب رييس انجمن توليد‌‌كنندگان و صادر‌كنندگان زعفران خراسان جنوبي ـ به ايسنا گفت: در دو دهه قبل از هر هكتار مزرعه زعفران پنج كيلوگرم محصول برداشت مي‌شد اما اكنون ميزان برداشت با يك كيلوگرم كاهش به چهار كيلوگرم افت كرده است.

به گفته وي يك كيلوگرم كاهش برداشت زعفران به ضايعات تبديل شده است.

حسيني افزايش بي‌رويه‌ سطح زيركشت زعفران، دقت نكردن در برداشت، نقل و انتقال و فرآوري و همچنين رهاسازي توليد و توليد‌كنندگان و نبود آموزش براي كشاورزان در چگونگي كشت، انتخاب پياز، آبياري و عدم هماهنگي كشاورزان با سازمان جهاد كشاورزي و نبود آموزش و ترويج براي نحوه‌ كاشت، داشت و برداشت را از عوامل ضايعات زعفران عنوان كرد.

عضو شوراي ملي زعفران گفت: با توجه به اين‌كه طي يكي‌دو روز بايد زعفران از زمين برداشت شود كشاورزان نمي‌توانند به موقع گل زعفران را از زمين جمع‌آوري كنند. از سوي ديگر برداشت زعفران با محصولات ديگري از جمله چغندر قند همزمان برداشت مي‌شود كه كارگر در مناطق روستايي نيست لذا گل‌هاي زعفران در مزارع باقي مانده و ضايع مي‌شود.

حسيني با تاكيد بر اين‌كه اراضي يكپارچه باعث ضايعات شده و جابه‌جايي مكرر گل زعفران نيز باعث افزايش اين ضايعات مي‌شود، گفت: گل زعفران از زمان چيدن تا فرآوري در مراحل مختلف جابه‌جا مي‌شود كه در هر بار تخليه اين محصول از نقطه‌اي به نقطه‌ ديگر، كلاله‌هاي اين گل مي‌شكند و مي‌ريزد لذا در مواردي يك سوم عملكرد به ضايعات تبديل مي‌شود.

وي بخشي از بالابودن ضايعات در توليد زعفران را مربوط به نحوه‌ كشت آن و پياز‌هاي نامناسب عنوان و اظهار كرد: پياز‌هاي زير هشت‌ گرم براي توليد گل زعفران مناسب نيستند و ميزان گل‌دهي كاهش مي‌يابد.

نايب رييس انجمن توليد‌‌كنندگان و صادر‌كنندگان زعفران خراسان جنوبي درباره محقق‌شدن توليد 500 كيلويي زعفران تا سه سال آينده اظهار كرد: اين ميزان توليد مشروط به اجراي طرح جامع زعفران حاصل خواهد شد اما خبري از تامين اعتبار اين طرح كه در سال گذشته ابلاغ شده نيست و در بودجه‌ امسال هم اعتباري براي آن در نظر گرفته نشده است.

وي با اشاره به اين‌كه طرح جامع زعفران طي دو برنامه‌ پنج ساله بايد اجرا شود، گفت: تمام زواياي توليد، صادرات، عملكرد، استاندارد و كيفيت اين محصول در طرح جامع در نظر گرفته شده است.

حسيني با پيش‌بيني اينكه امسال 250 تن زعفران از مزارع كشور برداشت شود، گفت: حداقل بايد ميزان عملكرد در واحد سطح دو برابر شود تا به ميزان معين شده دست يابيم.

عضو شوراي ملي زعفران تصريح كرد: با عمليات به‌زارعي، انتخاب پياز مناسب، تامين كود حيواني و رسيدگي بهتر مزارع مي‌توان عملكرد توليد زعفران در واحد سطح را افزايش داد.

وي تاكيد كرد: با آموزش كشاورزان بايد عملكرد زعفران به دو برابر ميزان فعلي (هشت كيلوگرم در هكتار) افزايش يابد.

حسيني گفت: با توجه به اينكه بزرگ‌ترين و تنها‌ توليد‌كننده زعفران در جهان هستيم، تقاضا براي خريد اين محصول زياد است لذا سطح زيركشت روند افزايشي دارد كه اميد مي‌رود به رقم توليد 500 تن دست يابيم. همچنين با سرمايه‌گذاري در مزارع آرماني كه اكنون آغاز شده مي‌توان به افزايش عملكرد و افزايش توليد خوش‌بين بود.

وي با تاكيد بر اين‌كه كشت زعفران و افزايش عملكرد اين محصول نيازمند برنامه‌ منسجم است، گفت: اراضي بزرگ نبايد تحت كشت زعفران رود و هم‌چنين برداشت زعفران با دست صورت مي‌گيرد كه ناتواني در برداشت به موقع اين محصول باعث ضرر به كشور است، چرا كه كشاورزان از عهده‌ جمع‌آوري گل زعفران طي دوسه روز زمان برداشت بر نمي‌آيند، لذا اگر هر كشاورزي در حد توان خود توليد كند، قطعا عملكرد افزايش مي‌يابد.

نايب رييس انجمن توليد‌‌كنندگان و صادر‌كنندگان زعفران خراسان جنوبي اظهار كرد: متاسفانه محصول زعفران پس از برداشت از روستا براي فرآوري در شرايط نامطلوب به حاشيه‌ شهرها منتقل مي‌شود.

حسيني با بيان اين‌كه گل زعفران در 200 تا 300 كيلويي روستا توليد مي‌شود، گفت: اين محصول تا انتقال به شهر ضايعات زيادي دارد و جاي سوال است كه چرا نتوانستيم براي فرآوري اين زعفران در روستا انگيزه ايجاد كنيم و بالاجبار بايد گل زعفران از روستا به شهر برود.

Comments are closed.