درمان سرطان خاصیت زعفران قاینات

خانه   اخبار   درمان سرطان خاصیت زعفران قاینات


درمان سرطان خاصیت زعفران قاینات

خواص زعفران ایرانی و مخصوصا زعفران قاینات در طول تاریخ مشخص شده است به گونه ای که اسناد باقی مانده از دوران معاصر ایران نشان می دهد که طبیبان نیز از زعفران به عنوان ماده ای دارویی برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می کرده اند. درمان سرطان خاصیت زعفران قاینات نیز یکی دیگر از خواص زعفران می باشد که نیاز بسیاری از افراد را برآورده می کند.

زعفران قاینات به دلیل قدمت تولید و همینطور کمیت و کیفیت تولید در کشور دارای رتبه اول است و همین موضوع را می توان به عنوان شاخصه ای بزرگ در تایید موضوع کیفیت زعفران و خواص آن دانست. یکی از علل صادرات زعفران خواص آن بوده و همینطور یکی از دلایل قیمت زعفران قیمت خواص آن و همینطور مشکلات در راه به وجود آمدن آن است.

زعفران دارای چندین و چند ماده در خود می باشد که چند ماده موجود در این گیاه ایرانی باعث درمان سرطان مخصوصا سرطان کبد می شوند.

کلشیسین و همینطور سافرانال موجود در رشته های زعفران قاینات می تواند با اشغال کردن دندریت های سلول های سرطانی و همینطور جلوگیری از پیوند سلول های سرطانی با اکسیژن باعث درمان سرطان و جلوگیری از پیشرفت آن می شود.

البته میزان قابل توجه این مواد برای بدن به عنوان سم شناخته می شود و خود نیز عوارض خاص به خود را دارد اما میزان موجود در زعفران قاینات و زعفران های ارگانیک بسیار موثر و به میزان موثر برای جلوگیری از سلول های سرطانی می باشد.

Comments are closed.