درمان افسردگی با مصرف زعفران

خانه   اخبار   درمان افسردگی با مصرف زعفران

از قدیم و کودکی گهگاهی شنیده ایم که زعفران خنده آور است.از همان کودکی این موضوع فکر بسیاری از ما را کنجکاوانه به هر سو می برد.که چرا؟ به چه علت؟ چرا باید زعفران خنده آور باشد؟
درست بود مانند بسیاری از سخنان قدیمی های ما زعفران نیز در حقیقت نشاط آور می باشد.امروزه محققان به این موضوع پی بردند.
زعفران دارای خواص بسیار زیادی می باشد.یکی از بارزترین خواص زعفران در مان افسردگی با مصرف زعفران می باشد.
بسیاری در تجویز های دارویی خود نشانه ای از زعفران میبینند که خود نشانه ای بر صحت این موضوع می باشد.

زعفران با درمان افسردگی و القای شادی یکی از بهترین گیاهان آفریده شده است.

Comments are closed.