درباره رنگ زعفران (صفار الزعفران)

خانه   اخبار   درباره رنگ زعفران (صفار الزعفران)

درباره رنگ زعفران (صفار الزعفران)
در بسياري از رستوران ها نبات پزي ها شيريني پزي ها و … رنگي به جاي خود زعفران استفاده ميگردد که اين رنگ غير مجاز تارترازين نام دارد.

اين رنگ دهنده کاملا غير مجاز و خطرناک مي باشد.مصرف اين نوع مواد رنگي عوارضي چون مشکلات کبدي و کليوي بوجود مي آورد و همچنين يکي از آلرژي زا ترين مواد مي باشد.

اصالت اين رنگ زعفران در عربستان مي باشد و بيشتر در بين دستفروشان براي زائرين ايراني مي باشد.نام اين نوع رنگ غير مجاز در عربستان صفار الزعفران مي باشد.

Comments are closed.