خشک شدن قنات و خطر نابودی زعقران بردسکن

خانه   اخبار   خشک شدن قنات و خطر نابودی زعقران بردسکن

خشک شدن 94 درصد از قنات‌ها و چشمه سارهای شهرستان بردسکن، سه هزار و 100 هکتار مزارع زعفران این شهرستان را در معرض نابودی قرار داده است.

معاون فنی جهادکشاورزی بردسکن با اشاره به برداشت میانگین سالانه هفت تن زعفران از این مزارع گفت: بیش از 6 هزار و 400 کشاورز در این شهرستان از طریق کشت زعفران امرار معاش می‌کنند.

حسن سالارنژاد افزود: بارش باران با 80 میلیمتر کاهش در سال‌های اخیر به حدود 70 میلیمتر در سال جاری رسیده که این امر سبب خشکی 150 رشته قنات از 160 رشته قنات موجود در شهرستان بردسکن و تهدید مزارع زعفران شده است.

او با اشاره به اینکه هم اکنون فصل آبدهی به پیاز زعفران است گفت: برای برون‌رفت از این مشکل باید در یک دوره 50 روزه‌، هر روز 80 تانکر آب به این مزارع حمل شود.

بیش از 90 درصد ازجمعیت 100 هزار نفری شهرستان بردسکن از طریق کشاورزی امرارمعاش می‌کنند.

خراسان رضوی با سطح زیرکشت 50 هزار هکتار‌، 87 درصد سطح زیرکشت 64 هزارهکتاری مزارع زعفران کشور را به خود اختصاص داده است.

6 درصد از اراضی کاشت زعفران خراسان رضوی در بردسکن قرار دارد.

Comments are closed.