خشکسالی و خطر برای رویش گل زعفران

خانه   اخبار   خشکسالی و خطر برای رویش گل زعفران

خشکسالی و خطر برای رویش گل زعفران

 

زعفران یکی از محصولاتی است که دارای مقاومت زیادی در برابر تغییرات دمایی و رطوبتی می باشد اما گل زعفران یکی از مهمترین و می توان گفت پر زحمت ترین قسمت تولید زعفران در صورت کمبود آب می تواند دچار مشکل شده و همین امر باعث کاهش تولید زعفران گردد.

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار : اعلام کرد برخی زمین های کشت زعفران دچار کم آبی بوده و برخی زمین های کشاورزی زعفران نیز دچار بی آبی هستند و کشاورزان با تانکر آب به سر زمین های خود می روند. این عمل می تواند موجب کاهش تولید زعفران و همینطور آسیب به گل زعفران شده و البته قیمت زعفران را در پی خود افزایش دهد که این موضوع بر صادرات زعفران و همینطور خرید زعفران در خارج از کشور و البته فروش زعفران در داخل کشور نیز تاثیر گذار می باشد.

این مسئله نگرانی برخی کشاورزان و تولیدکنندگان زعفران را به دنبال داشته , البه میری افزود : تولید زعفران در 20 استان ایران می تواند علتی در کمک به تولید زعفران بوده و کمبود تولید زعفران در اثر خشکسالی احتمالی در سال 1393 را جبران نماید.

در حال حاضر آمار دقیقی از میزان صادرات زعفران خراسان رضوی و همینطور صادرات زعفران قائنات در دست نیست اما به گفته میری میزان صادرات زعفران و همینطور فروش زعفران و خرید زعفران توسط تجار خارجی به روال عادی برگشته و همینطور قیمت زعفران نیز به ثباتی نسبی رسیده است که البته این موضوع می تواند خبری خوش در دنیای فروش زعفران می باشد.

Comments are closed.