خاصیت افزایش بینایی در زعفران قائنات

خانه   خواص زعفران   خاصیت افزایش بینایی در زعفران قائنات

خاصیت افزایش بینایی در زعفران قائنات

 

همانطور که در پیش تر نیز گفته بودیم زعفران دارای خواص مختلفی می باشد که البته از این خواص نیز استفاده های بسیار زیادی می گردد . یکی از این خواص که بسیار اهمیت دارد درمان کم بینایی و همینطور خاصیت افزایش بینایی در زعفران می باشد. ایران و خراسان رضوی و جنوبی مناطق بسیار قدیمی در زمینه کشت زعفران می باشند و زعفران قائنات دارای اهمیت زیادی در این منطقه است.

برخی محققان استرالیایی با تحقیقاتی بر روی بیماران ماکولا ( نوعی بیماری چشمی که در اثر کهولت سن باعث می گردد تا فرد بیماری کاهش بینایی داشته باشد ) که با افزودن مصرف مداوم زعفران به صورت چای زعفران و زعفران خشک , بهبود هایی در بیماران دیده شده است .
 و همینطور روغن ها و کارتنوئید های درون رشته های آن باعث ترمیم رشته های عصبی چشم شده و همین دلیل باعث می گردد تا فرد بینایی بهتری نسبت به قبل داشته باشد.

زعفران ایرانی و همینطور زعفران خراسان دارای میزان زیادی کروسین و پیکروکروسین می باشد که این دو ماده تاثیر بسیار زیادی در درمان کم بینایی دارد . در حال حاضر کم بینایی یکی از بیماری های شایع در میان افراد کهنسال می باشد.

Comments are closed.