حکایت این روز های کشاورزان زعفران

خانه   اخبار   حکایت این روز های کشاورزان زعفران

خوب میدانیم که فصل برداشت زعفران در این ماه می باشد یعنی در اوایل آبان ماه شروع و در اواسط این ماه به اتمام می رسد حتی در برخی از مناطق تا اواخر آبان ماه نیز برداشت ادامه دارد.

حکایت این روز های کشاورزان زعفران نیز دیدنی است.جنب و جوش در زمین های زعفران دوباره دیده می شود. برای روییدن این گیاه همه چشم انتظار هستند. این شب ها تا صبح زمین های زعفران آبیاری می شود و آماده می گردد تا در زمان مناسب یعنی حدود ده روز بعد از آبیاری گل ها سر از زمین در آورده و نشاط را به کشاورزان ببخشند.

یکی از نکات بسیار مهم و فنی در مورد نوع آبیاری زمین زعفران روش و زمان آن هست.عموما زعفران به صورت خطی کاشته می شود و نکته حائز اهمیت در مورد آبیاری این گیاه زمان آبایاری است که در هر شب یک خط یا چندین خط از کاشت زمین را آبیاری میکنند و تا در زمان روییدن گل ها هر شب مقداری از زمین گل دهد تا بتوان در جمعاوری گل ها سریعا عمل نمود.

امید به داشتن محصولی با کیفیت با کمترین قیمت را داریم

Comments are closed.