حمایت از تولید کنندگان زعفران در استان های دیگر

خانه   اخبار   حمایت از تولید کنندگان زعفران در استان های دیگر

حمایت از تولید کنندگان زعفران در استان های دیگر

با توجه به مصاحبه خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با یکی از مسئولان استان کرمان در زمینه تولید زعفران , ایشان اعلام کرده اند که از افزایش تولید زعفران در این استان و تولیدکنندگان زعفران حمایت می کنند . موضوعی که می تواند موجب گردد تا در مقابل کم آبی بخش کشاورزی پیشرفت خود را داشته باشد .

متاسفانه مدت زیادی است که مشکلات خشکسالی و همینطور مصرف غیر اصولی آب در زمینه کشاورزی وجود دارد و این موضوع باعث شده است که تا کارشناسان زیادی به فکر راه چاره ای برای تولید در زمینه کشاورزی باشند. اما آیا وقعا تولید زعفران و حمایت از تولیدکنندگان زعفران در استان های دیگر که پتانسیل تولید محصولات دیگر را دارد کاری مناسب و سود بخش خواهد بود؟

مطمعنا میزان تولید زعفران و افزایش زیر کشت زعفران در استان های دیگر کشور که بعضا امکان تولید دیگر محصولات کشاورزی را دارند راه مناسبی برای رفع مشکلات نمی باشند. مشکل اساسی در بخض کشاورزی نوع مصرف و استفاده ا آب می باشد و مطمعنا افزایش تولید و افزایش سطح زیر کشت زعفران در آینده موجب کاهش کیفیت زعفران ایرانی و همینطور موجب ایجاد مشکلات زیادی برای تولید کنندگان زعفران در خراسان رضوی می باشد.

در حال حاضر مهمترین علت در کیفیت زعفران و موفقیت در زمینه صادرات زعفران بسته به افزایش کیفیت و نوع زعفران بوده و مهمترین علت در عدم موفقیت در صادرات زعفران و فروش زعفران در خارج از کشور توسط صادرکنندگان زعفران ایرانی , مشکلات کیفیت و عدم برندسازی زعفران می باشد . مطمعنا با افزایش و حمایت بی برنامه از تولیدکنندگان زعفران در استان های دیگر به جای تغییر الگوی مصرف آب و ایجاد راه کاری های بهتر موجب ایجاد مشکل برای فروشندگان زعفران , کشاورزان زعفران خراسان و همینطور و ایجاد خلا در زمینه تامین مواد کشاورزی استان که قبل تر از زعفران در زمین مذکور کاشت می شده می شود.

امیدواریم با ثبات قیمت زعفران و همینطور برنامه ریزی کافی در این زمینه و افزایش صادرات
 , بتوانیم در این زمینه فعالیت موفقی را ایجاد کنیم .

Comments are closed.