حذف عوارض صادرات زعفران

خانه   اخبار   حذف عوارض صادرات زعفران

حذف عوارض صادرات زعفران

خوشبختانه عوارض صادرات زعفران حذف شد.طبق بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران خطاب به ناظرین و مدیران کل تمامی استان های کشور اعلام گردیده است که عوارض صادرات زعفران در هر نوع و بسته بندی معاف از عوارض صادراتی بوده است و طبق بخشنامه ذکر شده ناظران موظف اند وفق مققرات از زمان اعلام شده این بخشنامه اقدام کنند.

این بخشنامه طی مکاتبات حسین علیدوستی مدیر کل دفتر صادرات گمرک و اتحادیه زعفران نگاشته شده است. این خبری یکی از اخبار خوش در مورد صادرات زعفران می باشد.

چند روز پیش ریاست اتحادیه زعفران خراسان رضوی غلامرضا میری , در مورد کاهش 7% درصدی میزان صادرات زعفران و افزایش 60% قیمت زعفران در سال گذشته خبر داد.

حذف عوارض صادرات زعفران

در سال های اخیر متاسفانه شاهد کاهش میزان فروش زعفران و صادرات زعفران بوده ایم که امید داریم در امسال و سال های آتی بتوانیم میزان صادرات زعفران را به پیشرفت برسانیم. متاسفانه عوارض صادرات زعفران در سال های اخیر برای بسته بندی های بالای 30 گرم میزان 5% درصد ارزش محموله بود که میزان قابل توجهی برای صادر کنندگان زعفران در ایران به شما می آمد. با توجه به افزایش قیمت زعفران در سال 1391 تا سال 1392 به گفته ی غلام رضا میری معاونت اتحادیه زعفران ” افزایش 60 درصدی قیمت زعفران ” و همچنین کاهش 7 درصدی صادرات زعفران , حذف عوارض صادرات زعفران که صد البته هیچ گونه منفعتی ملی و جناحی نداشت بسیار به تاجران زعفران کمک خواهد کرد.

امید داری در فصل فروش آتی شاهد صعود در نمودار فروش زعفران در داخل کشور و همچنین خارج از کشور باشیم.

Comments are closed.