جهانی شدن زعفران ایرانی نیاز به ثبت جهانی دارد

خانه   اخبار   جهانی شدن زعفران ایرانی نیاز به ثبت جهانی دارد

جهانی شدن زعفران ایرانی نیاز به ثبت جهانی دارد

 

 

چه در ایران چه در خارج از ایران هنگامی که سخن از زعفران می شود بیشتر افراد به دو کشور فکر می کنند ابتدا ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده زعفران و همینطور اسپانیا آن هم به دلیل بسته بندی موفق در زمینه زعفران . اما این معادله هیچ گاه نمی تواند یک سو باشد . بلکه مدت هاست که رقبای زیادی در این زمینه به وجود آمده اند. رقبایی که کشت زعفران به صورت دانش بنیان را پیگیری می کنند. تولیدکنندگان زعفران که می تواند تا سه برابر میزان تولیدکننگان زعفران قاینات از زمین های خورد برداشت کنند که این موضوع با توجه به بی توجهی به موضوع زعفران در ایران می تواند خبر های بدی را در آینده برای مان ایجاد کند.

 

تنها دلیلی که می توانیم در این زمینه قدم بزرگی به حساب بیاوریم برای جهانی شدن زعفران ایرانی نیاز به ثبت جهانی دارد که البته این ثبت جهانی با ثبت ژنتیک زعفران ایران می تواند گام مهمی در جهانی شدن آن دانست اما مطمعنا در حین این عمل باید به تصحیح روش های کشت زعفران در داخل کشور بها داد . تثبیت قیمت زعفران , افزایش فروش زعفران با کیفیت, ایجاد زعفران ارگانیک موارد بسیار مهم در زمینه پیشرفت این محصول می باشد.

 

دیگر زعفران ایرانی یک محصول عادی نیست بلکه یک نجات دهنده در زمینه ارز آوری می باشد . صادرات زعفران می تواند یکی از قطب های بزرگ در زمینه صادرات غیر نفتی بوده که البته این سیاست یکی از بزرگترین هدف های ما می باشد.

 

امیدواریم با برنامه ریزی دقیق , جامع در زمینه تولید زعفران , فراوری زعفران و صادرات زعفران توسط صادرکنندگان زعفران , نام ایران و زعفران ایران را همیشه بالا نگه داریم.

Comments are closed.