جمع آوری صفار الزعفران ها در ارومیه

خانه   اخبار   جمع آوری صفار الزعفران ها در ارومیه

جمع آوری صفار الزعفران ها در ارومیه باعث شد تا امیدی به شروع راه و روش درست اداره بهداشت ایران داشتبه باشیم.

صفار الزعفران چیست؟ اینجا در موردش بخوانید.

آقای صدقیانی به خبرنگار ایرنا گفته است با توجه به خطرناک و سرطان زا بودن این ماده شیمیایی که به عنوان رنگ زعفران فروخته می شود در سطح شهر جمع آوری شده است.ارزش مالی این مواد شیمییایی 120 میلیون ریال تحمین زده شده است.

ایشان افزود متاسفانه زائران ایرانی با به سوغات آوردن این نوع رنگ شیمییایی به نام تراترزین عامل ایجاد در سرطان شده است و متاسفانه نا آگاهی مردم باعث ده است از این ماده در خانه های ایرانی استفاده گردد.

به دلیل قیمت زعفران برخی سودجویان این ماده رو که تولیدی کشور هند می باشد تولید و به صورت غیر مجاز به کشور های مختلف ازجمله کشور های عربی انتقال داده اند.

 

Comments are closed.