تکثیر زعفران

خانه   اخبار   تکثیر زعفران

زعفران از پیاز زعفران تولید می شود که تکثیر پیاز زعفران از ایجاد پیاز جوانه از پیاز مادر صورت میگیرد و در هر بار کشت پیاز زعفران به مدت 7 سال نیاز به کاشت مجدد پیاز زعفران نمی باشد.

Comments are closed.