تولید کنندگان زعفران کشمیر همچنان در مشکل سیل

خانه   اخبار   تولید کنندگان زعفران کشمیر همچنان در مشکل سیل

تولید کنندگان زعفران کشمیر همچنان در مشکل سیل

 

زعفران کشمیر یکی از زعفران های با کیفیت که امکان رقابت بسیار بالایی با زعفران ایرانی از نظر کیفیت دارد این روز ها رو به فراموشیست. زعفران ایرانی و همینطور فروش زعفران ایران به عنوان بزرگترین تولیدکننده در دنیا حرف های زیاده داشته و در مقابل زعفران کشمیر با میزان تولید 10 تن در سال در مقابل تولید زعفران ایران با میزان تولید 240 تن در سال بسیار کم و ضعیف می باشد اما این روز های تولید کنندگان زعفران کشمیر همچنان در مشکل سیل به سر می برند.

این کشاورزان که در سپتامبر سال قبل دچار سیل زدگی در زمین های کشاورزی خود شدند نتوانستند مشکلاتی که سیل برای زمین های زعفران آن ها به وجود آورده است را هموار کنند. سیل میزان 95 درصد کل تولیدات محصول 10 تنی کشمیر را از بین برده است .

در حال حاضر در ننار تولید انبوه کشور ایران , تولید نندگان زعفران در کشور های دیگر اعم از افغانستان و هند در حال تلاش برای افزایش تولید خو هستند. در حال حاضر خرید زعفران بسته بندی ایرانی بسیار کمتر از زعفران فله بوده و این موضوع ناشی از تلا رقبا برای از دست گرفتن نام زعفران ایرانی می باشد .

البته امیدواریم که کشاورزان زعفران کشمیر بتوانند با فروش زعفران خود و همینطور فع مشکلات که ب دلیل سیل ایجاد شده دوباره تولید خود را آغاز کنند.

 

 

 

 

Comments are closed.