تولید بیش از نیاز زعفران مشکلاتی را به وجود خواهد آورد

خانه   اخبار   تولید بیش از نیاز زعفران مشکلاتی را به وجود خواهد آورد

تولید بیش از نیاز زعفران مشکلاتی را به وجود خواهد آورد

 

یکی از مشکلاتی که کنترل آن بسیار در جامعه و کشاورزی کشور ایران اهمیت به سزایی دارد موضوع افزایش سطح زیر کشت زعفران می باشد که البته این موضوع می تواند بسیار مشکل زا باشد . زیرا در بسیاری از مناطق مختلف کشور که کمبود آب نیز وجود ندارد تسهیلات خاصی برای کشت زعفران به وجود آمده است که این موضوع می تواند لطمه بسیار زیادی به صادرات زعفران , قیمت زعفران و حتی فروش زعفران در داخل کشور بزند.

همانطور که در خبر ایسنا در مصاحبه با رییس شورای ملی زعفران سخن گفته شده است در حال حاضر با افزایش سطح زیرکشت زعفران و افزایش بی رویه تولیدکنندگان زعفران ایرانی , می تواند در آینده بلند مدت مشکلاتی به عنوان مازاد تولید زعفران داشته باشد. با اینکه کشور ایران بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا محسوب می شود اما میزان خرید زعفران توسط کشور های مختلف تا حد خاصی بوده و از میزان خاصی تجاوز نمی کند . لذا این تولید بیش از حد می تواند مشکلاتی را به وجود آورد.
مطمعنا در آینده مازاد تولید زعفران در تمام مناطق ایران که در حال حاضر 22 استان ایران تولید زعفران را دارند , می تواند در آینده نزدیک مشکلات زیادی برای صادرات زعفران , و همچنین قیمت زعفران به وجود آورد و مازاد تولید زعفران مشکلات زیادی برای مصرف کنندگان زعفران داشته باشد. در حال حاضر صادر کنندگان زعفران ایرانی میزان بسیار زیادی از این محصول را بدون هیچگونه پردازشی به صورت زعفران فله و بخش کمتری نیز به صورت زعفران بسته بندی صادر کرده و خرید زعفران ایرانی سقف مشخصی دارد.

Comments are closed.