توقف موقتی صادرات زعفران

خانه   اخبار   توقف موقتی صادرات زعفران

توقف موقتی صادرات زعفران

 

طی صحبت اخیر غلامرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران خبر از توقف موقتی صادرات زعفران می دهد. غلامرضا میری نایب رییس شورای ملی زعفران طی مصاحبه خود با خبرنگار ایسنا در اوایل آبان ماه از افزایش 30 درصدی تولید زعفران خبر داده است.

توقف موقتی صادرات زعفران

طبق خبر های روزهای گذشته در مورد زعفران نایب رییس شورازی زعفران از کاهش قیمت زعفران در کشور خبر داده است و افزوده است به دلیل عدم ثبات قیمت زعفران تصمیم به توقف موقتی صادرات زعفران گرفته ایم. هم اکنون به غیر از کشور هایی که از قبل سفارش داشته اند صادرات زعفران توقف موقتی داشته است. ایشان افزودند شروع دوباره صادرات زعفران مشروط بر ثبات قیمت زعفران در کشور می باشد. زمان تقریبی این موضوع اواسط آذر ماه با پایان گرفتن و فاصله افتادن بین اتمام زمان برداشت زعفران می باشد.

طی خبر های گذشته وبسایت زعفران روحانی خب ها حاکی از آن بوده است که در سال گذشته برآورد شده است 60 درصد افزایش قیمت زعفران و 7 درصد کاهش صادرات زعفران گریبان گیر این تجارت شده است که باعث کاهش فروش زعفران در سال اخیر شده است. که امسال با افزایش 30 درصدی تولید زعفران و مدیریت درست و به جا صادرات زعفران امیدواریم تا ثبات قیمت زعفران را در کشور و خارج از کشور شاهد باشیم.

Comments are closed.