تقلب در زعفران (چگونه زعفران تقلبی را بشناسیم)

خانه   اخبار   تقلب در زعفران (چگونه زعفران تقلبی را بشناسیم)

به دلیل با ارزش بودن زعفران از قدیم افرادی سودجو تقلباتی در زعفران به کار می بردند
گاهی تقلب در زعفران حکم اعدام داشت.

یکی از موارد تقلب زعفران که شایع شده است افزودن نم ک و شکر به زعفران هست که با چشیدن طعم زعفران می توان خالص بودن آن را تایید کرد زعفران طعم تلخی دارد و در صورت طعم شیرین یاشور امکان تقلب در آن وجود دارد

و همچنین یکی از موارد دیگر تقلبات زعفران افودن رنگ های خوراکی مجاز یا غیر مجاز به زعفران هست که تشخیص این مورد از طریق آزمایشگاه امکان پذیر می باشد.

مواردی مانند افزایش رطوبت زعفران برای سنگین شدن آن افزودن گل رنگ به آن و … نیز از موارد تقلبات زعفران می باشد.

Comments are closed.