تصور اشتباه در مورد ریشه (کنج) زعفران

خانه   اخبار   تصور اشتباه در مورد ریشه (کنج) زعفران

تصور اشتباه در مورد ریشه (کنج) زعفران در برخی از افراد این است که در کنج زعفران دارای عطر و طعم بهتری نسبت به سرقلم (سرگل) دارد.در بسیاری از روستا هایی که کشت زعفران روال است از ریشه ( سفیدی) زعفران به عنوان زعفرانی مرغوب استفاده می شود.طی تحقیقات نشان داده شد که ریشه زعفران جزیی از زعفران نیست.

کنج زعفران (سفیدی) یا همراه با دسته به فروش می رسد یا متاسفانه به دست سودجویان به عنوان زعفران سرگل رنگ شده و به فروش می رسد.

دلیل عطر بیشتر ریشه زعفران تنها به دلیل دریافت رطوبت بیشتری هست و میزان کروسین در آن که یکی از اجزای اصلی زعفران می باشد و دلیل اضلی رنگ زعفران می باشد در این قسمت صفر می باشد.

Comments are closed.