تزریق اعتبار برای هدفمندی صادرات زعفران

خانه   اخبار   تزریق اعتبار برای هدفمندی صادرات زعفران

تزریق اعتبار برای هدفمندی صادرات زعفران

 

مدیر کل دفتر صیفی جات جهاد کشورزی اعلام کرد: وزیر جهاد کشاورزی برای حمایت از تولید و صادرات زعفران مبلغ 617.720 میلیون ریال تزریق اعتبار برای هدفمندی صادرات زعفران و همینطور تولید این محصول بومی داشته است.

آقای خدنگی همینطور افزود در جلسات بین المللی که با کشور هند داشتیم سعی بر تصویب نشان و علامت های جغرافیایی برای نشان و هویت محصولات داشته و همینطور برای حمایت از این محصول برنامه هایی نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

زعفران به دلیل اهمیت آن در موضع صادرات گیاهان بومی کشور , باید توجه خاصی به آن نمود به گونه ای که دیگر نوسانات قیمت زعفران را در بازار مشاهده نکرده و همینطور باعث افزایش صادرات زعفران ایران شویم.

با توجه به حضور رقبای جدید ایران و تولید روز افزون مناطق جدیدی برای تولید زعفران باید نگران کیفیت و همینطور تولید زعفران داخلی باشیم.

همینطور خدنگی افزوده است برای ثبات قیمت زعفران در بورس نیز کار هایی انجام داده ایم که در آینده اعلام می گردد. در حال حاضر چندین موضوع در مورد هدفمندی زعفران دارای اهمیت زیادی است که قیمت زعفران , فروش زعفران بومی و همینطور صادرات زعفران ایران از پر اهمیت ترین موارد می باشد.

در حال حاضر صادرات زعفران و همینطور فروشندگان زعفران برای صادرات زعفران دارای مشکلاتی هستند که همین موضوع باعث می شود قیمت زعفران تمام شده برای صادر کننده بسیار بالا تمام شود.

Comments are closed.