تاریخچه زعفران (کمی درباره زعفران)

خانه   اخبار   تاریخچه زعفران (کمی درباره زعفران)

تاریخچه زعفران (کمی درباره زعفران)

زعفران گیاهی از گل های زنبقیان به نام علمی Crocus Sativus هست.بیشتر جهانیان منشا زعفران را کشورهایی همچون ترکیه ایران و یونان میدانند.ایرانیان نخستین کسانی بودند که با صادرات زعفران به نقاط مختلف دنیا از جمله اسپانیا , فنون استفاده های مختلف از زعفران را به اقوام مختلفی از کشور های یونان اقوام عرب و …. آموختند.

نخستین زعفران کاران در خارج از کشور ایرانیان تبعید شده بودند که برای اولین بار در مناطقی چون شمال افریقا و اندلس (اسپانیای اسلامی) وصقلیه (سیسیل) زعفران توسط ایرانیان کشت شد.

در اسناد تاریخی کهن استفاده ایرانیا از زعفران به عنوان یک گیاه تجملاتی دیده میشود.ایرانیان قدیم از زعفران به عنوان عود استفاده میکردند همچنین در میهمانی ها و اعیاد بر سر میهمانان گل و زعفران می ریختند.

بعد ها ایرانیان از زعفران برای استحمام سلاطین استفاده میکردند و همچنین از آن به عنوان جوهر نوشتار نیز استفاده میگردید به از زعفران کم رنگ تا زعفران پر رنگ (قرمز) مرکب های زعفرانی موجود بود.

زعفران در انگلیسی saffron در اسپانی azafrán در فرانسه safrane در ایتالیایی zaferano در هند zuffron تلفظ‌ می گردد

Comments are closed.